Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FEZP.271.9.2022 Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zieliniec

Marta Błaszczyk
Gmina Kołaczkowo
Deadlines:
Published : 08-09-2022 11:03:00
Placing offers : 23-09-2022 10:00:00
Offers opening : 23-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

UWAGA!

Przez pomyłkę zamówieniu nadano błędny nr sprawy

Poprawny nr to FEZP.271.9.2022

Termin składania i otwarcia ofert nie uległ zmianie.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularze edytowalne.docx docx 58.59 2022-09-08 11:03:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy 08.09.2022 II TOM.pdf pdf 201.61 2022-09-08 11:03:00 Proceeding
Opracowanie techniczne.zip zip 2865.31 2022-09-08 11:03:00 Proceeding
SST.zip zip 3128.89 2022-09-08 11:03:00 Proceeding
SWZ 08 09 2022.pdf pdf 256.06 2022-09-08 11:03:00 Proceeding
Treść ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 116.02 2022-09-08 11:03:00 Proceeding
SWZ 12 09 2022 - zmiana.pdf pdf 256.11 2022-09-12 08:37:31 Proceeding
Treść zmienionego ogłoszenia.pdf pdf 34.03 2022-09-12 08:37:31 Proceeding
Treść zmienionego ogłoszenia -2.pdf pdf 33.59 2022-09-22 10:36:25 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert 23092022.pdf pdf 143.69 2022-09-23 13:38:47 Public message
_informacja_o_wyborze_oferty_publikowana.pdf pdf 116.4 2022-10-10 13:14:36 Public message

Announcements

2022-10-10 13:14 Marta Błaszczyk Informacja o wyborze oferty

_informacja_o_wyborz [...].pdf

2022-09-23 13:38 Marta Błaszczyk Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-09-23 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający informuje, że na realizację niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 200.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 692