Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2023 r., Numer sprawy: OR.271.10.2022

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 05-09-2022 09:25:00
Placing offers : 06-10-2022 10:00:00
Offers opening : 06-10-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o ZAMÓWIENIU-2022-OJS170-482015-pl-ts.pdf pdf 152.58 2022-09-05 09:25:00 Proceeding
00-SWZ OR.271.10.2022.pdf pdf 472.79 2022-09-05 09:25:00 Proceeding
00-SWZ OR.271.10.2022-skan.pdf pdf 14836.45 2022-09-05 09:25:00 Proceeding
01-zał. nr 1 do SWZ-formularz ofertowy.doc doc 167.5 2022-09-05 09:25:00 Proceeding
02-zał. nr 2 do SWZ-edytowalna wersja formularza JEDZ.doc doc 188.5 2022-09-05 09:25:00 Proceeding
03-zał. nr 3 do SWZ-zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 52 2022-09-05 09:25:00 Proceeding
04-zał. nr 4, 5 i 6-wykaz usług, wykaz narzędzi, oświadczenie o aktualności inf.doc doc 73 2022-09-05 09:25:00 Proceeding
05-zał. nr 7-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 437.28 2022-09-05 09:25:00 Proceeding
01-zał. nr 1 do SWZ-formularz ofertowy-POPRAWIONY.doc doc 118.5 2022-09-14 07:54:15 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 316.57 2022-09-29 16:10:44 Public message
odpowiedzi na pytania-skan.pdf pdf 2107.83 2022-09-29 16:10:44 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 253.83 2022-10-06 16:08:45 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 315.5 2022-10-06 16:08:45 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 251.83 2022-10-13 17:06:12 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-skan.pdf pdf 402.72 2022-10-13 17:06:13 Public message
00-ogłoszenie o UDZIELENIU zamówienia-2022-OJS204-581049-pl-ts.pdf pdf 135.47 2023-08-09 09:14:57 Public message
04-zał. nr 4, 5 i 6-wykaz usług, wykaz narzędzi, oświadczenie o aktualności inf.doc doc 73 2022-10-06 10:00:00 Public message
05-zał. nr 7-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 437.28 2022-10-06 10:00:00 Public message
00-SWZ OR.271.10.2022.pdf pdf 472.79 2022-10-06 10:00:00 Public message
00-SWZ OR.271.10.2022-skan.pdf pdf 14836.45 2022-10-06 10:00:00 Public message
01-zał. nr 1 do SWZ-formularz ofertowy.doc doc 167.5 2022-10-06 10:00:00 Public message
03-zał. nr 3 do SWZ-zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 52 2022-10-06 10:00:00 Public message

Announcements

2023-08-09 09:14 Ewa Jonienc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik w załączeniu.

00-ogłoszenie o UDZI [...].pdf

2022-10-13 17:06 Ewa Jonienc Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik w załączeniu.

zawiadomienie o unie [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-10-06 16:08 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-06 10:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.003.615,79 zł brutto.

04-zał. nr 4, 5 i 6- [...].doc

05-zał. nr 7-projekt [...].pdf

00-SWZ OR.271.10.202 [...].pdf

00-SWZ OR.271.10.202 [...].pdf

01-zał. nr 1 do SWZ- [...].doc

03-zał. nr 3 do SWZ- [...].doc

2022-09-29 16:10 Ewa Jonienc Odpowiedzi na pytania - plik w załączeniu.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-14 07:54 Ewa Jonienc W związku z zaistniałą omyłką pisarską, Zamawiający wprowadza poprawiony formularz ofertowy tj. załącznik nr 1 do SWZ - plik w załączeniu.
Celem złożenia oferty należy użyć formularza "01-zał. nr 1 do SWZ-formularz ofertowy-POPRAWIONY".

01-zał. nr 1 do SWZ- [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 810