Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00029/2022 Zakup sportowych kart/karnetów/abonamentów miesięcznych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci dla wybranych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 02-09-2022 11:28:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 219.69 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
SWZ zk.pdf pdf 498.21 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia KARNETY_28.06.docx docx 33.47 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowyZK_28.06.docx docx 45.67 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy wraz z zapotrzebowaniem I_08.06.xlsx xlsx 13.66 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Formularz cenowy wraz z zapotrzebowaniem II_08.06.xlsx xlsx 15.15 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy LNvs ZK 28.06 TZ.docx docx 44.06 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia-instrukcja 2022.pdf pdf 947.95 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5,6,7,8.docx docx 28.78 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia.docx docx 19.5 2022-09-02 11:28:00 Proceeding
Karnety odpowiedzi.pdf pdf 482.39 2022-09-19 20:23:13 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA (004) (002).docx docx 40.09 2022-09-29 11:19:03 Public message
info z otwarcia.docx docx 28.31 2022-09-29 15:03:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze strona.pdf pdf 327.54 2022-10-25 14:52:20 Public message
2023-OJS005-008867-pl.pdf pdf 213.35 2023-01-10 07:59:39 Public message

Announcements

2023-01-10 07:59 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z platformy UE.

z poważaniem
Zbigniew Kusik

2023-OJS005-008867-p [...].pdf

2022-10-25 14:52 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączeniu rozstrzygniecie postępowania.

Z poważaniem
Zbigniew Kusik

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-29 15:03 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączeniu zestawienie ofert.z poważaniem Zbigniew Kusik

info z otwarcia.docx

2022-09-29 11:19 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.


z poważaniem
Zbigniew Kusik

INFORMACJA O KWOCIE [...].docx

2022-09-19 20:23 Zbigniew Kusik Dzień Dobry

w załączeniu odpowiedzi na zapytania.


Z poważaniem
Zbigniew Kusik

Karnety odpowiedzi.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2211