Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/09/2022/WOiGO ,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2023 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

Deadlines:
Published : 21-09-2022 09:50:00
Placing offers : 17-10-2022 10:00:00
Offers opening : 17-10-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ZP_1_09_2022_WOiGO.pdf pdf 1423.03 2022-09-21 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Projektowane postanowienia umowy ZP_1_09_2022_WOiGO.pdf pdf 997.08 2022-09-21 09:50:00 Proceeding
Załaczniki edytowalne.zip zip 284.78 2022-09-21 09:50:00 Proceeding
2022-OJS182-514327-pl.pdf pdf 113.29 2022-09-21 09:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ZP_1_09_2022_WOiGO.pdf pdf 500.28 2022-10-17 11:25:42 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP_1_09_2022_WOiGO.pdf pdf 1170.22 2022-11-04 11:24:28 Public message
2022-OJS224-644866-pl_ogłoszenie udzieleniu zamówienia.pdf pdf 100.97 2022-11-21 09:32:41 Public message

Announcements

2022-11-21 09:32 Anna Zych - Górny Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2022-OJS224-644866-p [...].pdf

2022-11-04 11:24 Damian Dec Szanowni Państwo,
W załączniku do mniejszego komunikatu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-17 11:25 Damian Dec Dzień dobry,

W załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-17 10:10 Anna Zych - Górny Szanowni Państwo,
Zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.), Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o nr ref. ZP/1/09/2022/WOiGO. Kwota ta wynosi: 1 268 437,50 zł gross ( 1 031 250,00 zł netto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 663