Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa drutu II/ 2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 01-09-2022 11:19:00
Placing offers : 09-09-2022 12:00:00
Offers opening : 09-09-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 84.05 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 354.63 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.21 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Projekt umowy żarzony.pdf pdf 150.19 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Projekt umowy ocynk.pdf pdf 148.27 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.51 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.62 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 24.62 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.36 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.22 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.55 2022-09-01 11:19:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 60.97 2022-09-09 13:17:40 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PLATFORMA.pdf pdf 57.94 2022-09-26 11:27:24 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 76.34 2022-10-18 11:54:06 Public message

Announcements

2022-10-18 11:54 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-26 11:27 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-09-09 13:17 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-09-09 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
500 000,00 zł netto/ 615 000,00 zł brutto, w tym na zadania kwoty:
zadanie nr 1 - 420 000,00 zł netto/ 516 600,00 zł brutto,
zadanie nr 2 - 80 000,00 zł netto/ 98 400,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 241