Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP-IV.271.29.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Uszycach dz. nr 579 i 630"

Awatar Pracownika
Marcin Grabowski
Gmina Gorzów Śląski
Deadlines:
Published : 31-08-2022 15:47:00
Placing offers : 07-09-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o informację
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2022 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 4.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 34 3505710 wew.157.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres prac.pdf pdf 284.06 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf pdf 958.57 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 660.7 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Umowa (projekt).pdf pdf 795.69 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - mapa sytuacyjna.pdf pdf 174.73 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Mapa-zakres.pdf pdf 330.19 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 866.63 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Załączniki - wersja edytowalna dla Wykonawcy.zip zip 92.52 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 686.54 2022-09-08 14:25:01 Public message

Announcements

2022-09-08 14:25 Marcin Grabowski Informacja o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o złożony [...].pdf

2022-09-08 14:16 Marcin Grabowski The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy - Zamawiający wymaga złożenia formularza ofertowego zgodnie z rozdziałem III zapytania ofertowego. Attachment required (0)
2 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zamawiający wymaga złożenia formularza ofertowego zgodnie z rozdziałem III zapytania ofertowego. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 457