Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AB.272.10.2022 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. Kępińska Grupa Zakupowa.

Gabriela Miszkinis
Powiat Kępiński
Deadlines:
Published : 30-08-2022 10:05:00
Placing offers : 27-09-2022 10:00:00
Offers opening : 27-09-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kepinska_SWZ.pdf pdf 1020.43 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 260.35 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 313 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 58.5 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 275 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_1d_Wykaz_PPE.xls xls 274.5 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_1e_Wykaz_PPE.xls xls 55.5 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_1f_Wykaz_PPE.xls xls 254.5 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 44.21 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.docx docx 69.02 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 55 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 47 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.5 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.5 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 26.89 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.68 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx docx 175.18 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zal_8a_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx docx 155.3 2022-08-30 10:05:00 Proceeding
Zmiana_SWZ_Zawiadomienie_01.pdf pdf 415.24 2022-09-14 10:31:01 Public message
Odpowiedzi_01.pdf pdf 589.46 2022-09-14 10:45:55 Public message
Zmiana_SWZ_Zawiadomienie_02.pdf pdf 432.61 2022-09-16 10:22:24 Public message
Sprostowanie ogloszenia.pdf pdf 120.82 2022-09-16 10:23:49 Public message
Odpowiedzi_02.pdf pdf 446.96 2022-09-16 14:02:27 Public message
Informacja o uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 432.49 2022-09-30 15:02:03 Public message

Announcements

2022-09-30 15:02 Gabriela Miszkinis Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o uniewaz [...].pdf

2022-09-27 10:00 Buyer message xxx
2022-09-16 14:02 Gabriela Miszkinis Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Odpowiedzi_02.pdf

2022-09-16 10:23 Gabriela Miszkinis Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie oglosze [...].pdf

2022-09-16 10:22 Gabriela Miszkinis ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zmiana_SWZ_Zawiadomi [...].pdf

2022-09-14 10:45 Gabriela Miszkinis Odpowiedzi za zapytania do SWZ

Odpowiedzi_01.pdf

2022-09-14 10:31 Gabriela Miszkinis Zawiadomienie o zmianie SWZ

Zmiana_SWZ_Zawiadomi [...].pdf

2022-09-14 10:29 Gabriela Miszkinis The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1143