Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-66/22. Dostawa 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - AE/ZP-27-66/22

Deadlines:
Published : 29-08-2022 13:56:00
Placing offers : 15-09-2022 09:00:00
Offers opening : 15-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy 

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

6. Załącznik Nr 3 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia 
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 85 2022-08-29 13:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.04 2022-08-29 13:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 735.55 2022-08-29 13:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 816 2022-08-29 13:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 37 2022-08-29 13:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.docx docx 30.48 2022-08-29 13:56:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 38.1 2022-08-31 11:51:29 Public message
66_samochód 9 osobowy Załącznik Nr 3 PO ZMIANIE.docx docx 30.33 2022-08-31 11:52:08 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 1280.83 2022-08-31 11:52:08 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 348.95 2022-09-05 10:20:56 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 38.09 2022-09-07 11:07:02 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.pdf pdf 2305.14 2022-09-07 11:07:39 Public message
Formularz Ofertowy PO ZMIANIE.doc doc 85 2022-09-07 11:07:39 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajcy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 90.17 2022-09-15 09:06:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 320.49 2022-09-15 13:40:06 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 541.69 2022-09-30 10:45:40 Public message

Announcements

2022-09-30 10:45 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-09-15 13:40 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-09-15 09:06 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-07 11:07 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3 wraz z Formularzem Ofertowym zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana Formularza Ofertowego po dokonanej zmianie treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15-09-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Formularz Ofertowy P [...].doc

2022-09-07 11:07 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-09-05 10:20 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-08-31 11:52 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 3 do SWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ.
UWAGA !!! Zmiana Załącznika nr 3 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14-09-2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

66_samochód 9 osobow [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-08-31 11:51 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1106