Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-22-121UN DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 21

Deadlines:
Published : 29-08-2022 12:42:00
Placing offers : 28-09-2022 08:00:00
Offers opening : 28-09-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 238.5 2022-08-29 12:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.23 2022-08-29 12:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1071.53 2022-08-29 12:42:00 Proceeding
załączniki do pobrania.doc doc 189.5 2022-08-29 12:42:00 Proceeding
odp. na pytania 1.pdf pdf 209.17 2022-09-09 13:50:22 Public message
odp. na pytania 2.pdf pdf 209.28 2022-09-20 10:55:17 Public message
INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH.pdf pdf 406.59 2022-09-20 10:56:55 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 191.55 2022-09-28 14:02:36 Public message
unieważnienie postępowania - p. 1.pdf pdf 411.14 2022-10-21 13:09:37 Public message
WYNIKI.pdf pdf 198.25 2022-10-21 13:09:37 Public message
unieważnienie postępowania - pakiet 4.pdf pdf 410.28 2022-11-16 11:35:31 Public message

Announcements

2022-11-16 11:35 Anna Ramska unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 4

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-10-21 13:09 Anna Ramska WYNIKI + unieważnienie p. 1

unieważnienie postęp [...].pdf

WYNIKI.pdf

2022-09-28 14:02 Anna Ramska protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

2022-09-20 10:56 Anna Ramska INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ŚRODKAC [...].pdf

2022-09-20 10:55 Anna Ramska odp. na pytania 2

odp. na pytania 2.pd [...].pdf

2022-09-09 13:50 Anna Ramska odp. na pytania

odp. na pytania 1.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 759