Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FP/ZP/3/2022 Dostawa systemu nagłośnienia do Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 wraz z jego instalacją i uruchomieniem

Deadlines:
Published : 29-08-2022 12:38:00
Placing offers : 14-09-2022 11:00:00
Offers opening : 14-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część A SWZ 29082022.pdf pdf 396.97 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
Część B SWZ - OPZ 29082022.pdf pdf 190.76 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
Część B1 SWZ -Formularz cenowy oferowanych urządzeń 29082022.docx docx 28.52 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
Część C SWZ - Projektowane postanowienia umowy 29082022.pdf pdf 265.45 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
Część_D_SWZ-FORMULARZ_OFERTY_29082022.DOC DOC 66.5 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
WZOR_ZAL._NR_1_DO_SWZ_29082022.DOCX DOCX 27.39 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
WZOR_ZAL._NR_2_DO_SWZ_29082022.DOCX DOCX 23.67 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
WZOR_ZAL._NR_3_DO_SWZ_29082022.DOC DOC 36 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
WZOR_ZAL._NR_4_DO_SWZ_29082022.DOC DOC 43.5 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 128.16 2022-08-29 12:38:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści i modyfikacja SWZ_08092022.pdf pdf 1032.39 2022-09-08 14:43:30 Public message
Modyfikacja treści SWZ_08092022.pdf pdf 532.29 2022-09-08 14:53:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_08092022.pdf pdf 39.66 2022-09-08 14:53:47 Public message
informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 422.26 2022-09-14 11:06:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert 14092022.pdf pdf 474.13 2022-09-14 11:47:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 747.38 2022-09-30 11:36:47 Public message

Announcements

2022-09-30 11:36 Barbara Ziaja Dzień dobry,
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie, w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę systemu nagłośnienia do Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 wraz z jego instalacją i uruchomieniem” o numerze sprawy: FP/ZP/3/2022

Barbara Ziaja

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-14 11:47 Barbara Ziaja Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie, w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Dostawę systemu nagłośnienia do Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 wraz z jego instalacją i uruchomieniem" - znak sprawy FP/ZP/3/2022.

Barbara Ziaja

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-14 11:06 Barbara Ziaja Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie, w załączeniu przesyła informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowania na "Dostawę systemu nagłośnienia do Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 wraz z jego instalacją i uruchomieniem" - znak sprawy FP/ZP/3/2022.

Barbara Ziaja

informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-08 14:53 Barbara Ziaja Dzień dobry,

Dzień dobry,

dot. Dostawa systemu nagłośnienia do Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 wraz z jego instalacją i uruchomieniem (znak sprawy: FP/ZP/3/2022)

Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w załączeniu przesyła informację o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszenie o zmianie zamówienia.

Barbara Ziaja

Modyfikacja treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-08 14:43 Barbara Ziaja Dzień dobry,

dot. Dostawa systemu nagłośnienia do Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 wraz z jego instalacją i uruchomieniem (znak sprawy: FP/ZP/3/2022)

Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie, w związku otrzymanymi pytaniami od Wykonawcy, w załączeniu przesyła wyjaśnienia treści i modyfikację Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Barbara Ziaja

Wyjaśnienie treści i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 481