Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 60/8/2022 REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO W OGORZELCU NR 66, GM. KAMIENNA GÓRA

Deadlines:
Published : 26-08-2022 13:39:00
Placing offers : 06-12-2022 12:48:58
Offers opening : 09-09-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZO_Ogorzelec 66.8.2022_ZO.pdf pdf 193.26 2022-08-26 13:39:00 Proceeding
2_ZO-wzór umowy.pdf pdf 150.57 2022-08-26 13:39:00 Proceeding
3-ZO-karta gwarancyjna - wzór.pdf pdf 131.9 2022-08-26 13:39:00 Proceeding
4_dach - przedmiar.pdf pdf 194.38 2022-08-26 13:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert._09.09.2022.pdf pdf 174.73 2022-09-09 11:52:15 Public message

Announcements

2022-12-06 12:48 Anna Wołyniec Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką przeznaczył na realizację zamówienia.
2022-09-09 11:52 Anna Wołyniec Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont dachu budynku mieszkalnego w Ogorzelcu 66 gm. Kamienna Góra remont dachu budynku mieszkalnego w Ogorzelcu nr 66 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Rozliczenie robót na podstawie kosztorysu powykonawczego. Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Trzy miesiące od dnia protokolarnego przekazania robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Okres gwarancji - Okres gwarancji - 60 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Udzielam" (0)
5 Polisa OC - Zamawiający wymaga przedłożenia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000zł. Attachment required (0)
6 Kosztorys ofertowy - Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych na realizację zadania. Attachment required (0)
7 Referencje - Zamawiający wymaga przedłożenia referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 427