Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 59/8/2022/ZO REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO- USUŁUGOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 42 W KAMIENNEJ GÓRZE

Deadlines:
Published : 26-08-2022 12:52:00
Placing offers : 09-09-2022 12:00:00
Offers opening : 09-09-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Woj Pol 42_SWZ_59.8.2022.ZO.pdf pdf 303.55 2022-08-26 12:52:00 Proceeding
2_Woj Pol 42_wzór-umowa o rob bud.pdf pdf 179.65 2022-08-26 12:52:00 Proceeding
3_Woj Pol 42_wzór-karta gwarancyjna.pdf pdf 136.97 2022-08-26 12:52:00 Proceeding
4_Woj Pol 42 - opis techniczny.pdf pdf 411 2022-08-26 12:52:00 Proceeding
5_Woj Pol 42 -karta budynku.pdf pdf 391.65 2022-08-26 12:52:00 Proceeding
6_Woj Pol 42- PRZEDMIAR ROBÓT ( TERMO + TYNK).pdf pdf 102.31 2022-08-26 12:52:00 Proceeding

Announcements

2022-09-09 12:08 Anna Wołyniec Zamawiający informuje, ze unieważnia postępowanie z powodu braku ofert.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont elewacji budynku mieszkalno- usługowego przy al. Wojska Polskiego 42 w Kamiennej Górze remont elewacji budynku przy al. Wojska Polskiego 42 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wymagany termin wykonania zamówienia - sześć miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Okres gwarancji - Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady 60 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Udzielam" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Wymagane są szczegółowy kosztorys ofertowy wraz tabelą elementów scalonych (R,M,S), zgodnie z warunkami SWZ. Attachment required (0)
6 Polisa OC - Wymagane jest złożenie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjna 500 000zł. Attachment required (0)
7 Referencje - Wymagane jest złożenie referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Attachment required (0)
8 Podwykonawca - Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany złożyć oświadczenie, zgodnie z warunkami SWZ. W innym przypadku należy w odpowiedzi należy wpisać "Nie". (0)
9 Wadium - Dowód wniesienia wadium na kwotę 7000zł zgodnie z warunkami SWZ. Attachment required (0)
10 Specyfikacja warunków zamówienia - SWZ i załączniki - proszę potwierdzić zapoznanie się z ich treścią "Zapoznałem się z treścią SWZ i nie mam uwag". (0)
(0)

The number of page views: 323