Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.39.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r.”

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 26-08-2022 09:55:00
Placing offers : 22-09-2022 10:00:00
Offers opening : 22-09-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 171.5 2022-08-26 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ.zip zip 85.5 2022-08-26 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 751.38 2022-08-26 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 766.93 2022-08-26 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.3 2022-08-26 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie podstaw wykluczenia w związku z UOBN.docx docx 37.93 2022-08-26 09:55:00 Proceeding
2022-OJS164-465716-pl.pdf pdf 140.23 2022-08-26 09:55:00 Proceeding
SWZ OdpadyUE .pdf pdf 489.1 2022-08-26 09:55:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 526.11 2022-09-21 15:25:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 532.04 2022-09-22 11:36:23 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 537.47 2022-09-28 12:12:46 Public message

Announcements

2022-09-28 12:12 Dorota Porębska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-22 11:36 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-21 15:25 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1035