Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00320990/01 SR.272.d.31.2022.RG Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu pn. "Żuławska Szkoła Ćwiczeń" SEKCJA

Deadlines:
Published : 26-08-2022 08:40:00
Placing offers : 06-09-2022 09:00:00
Offers opening : 06-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.6 2022-08-26 08:40:00 Proceeding
2. SWZ dostawa Ższćw-sig.pdf pdf 715.15 2022-08-26 08:40:00 Proceeding
3. Załączniki nr 2;3;4 do SWZ - Formularz ofertowy + Oświadczenia._docx _docx 71.68 2022-08-26 08:40:00 Proceeding
4. Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw._docx _docx 57.13 2022-08-26 08:40:00 Proceeding
5. Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 260.96 2022-09-06 14:00:25 Public message
6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 304.81 2022-10-03 12:38:40 Public message
7. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.74 2022-10-20 10:24:31 Public message

Announcements

2022-10-20 10:24 Roman Gaza 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

7. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2022-10-03 12:38 Roman Gaza 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig

6. Zawiadomienie o w [...].pdf

2022-09-06 14:00 Roman Gaza 5. Informacja z otwarcia ofert.

5. Informacja z otwa [...].pdf

2022-09-06 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości: 161.187,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 321