Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NADZÓR INWESTORSKI WARIANT 2 – ROZLICZENIE BUDOWY - RYCZAŁT

Deadlines:
Published : 25-08-2022 16:04:00
Placing offers : 08-09-2022 10:00:00
Offers opening : 08-09-2022 10:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 883 378 154

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
!Załącznik nr 1 - projekt_TG_2022_08_25.zip zip 168586.64 2022-08-25 16:04:00 Subject of the order
szacowanie - wariant 2 (ryczałt)2022_08_25.pdf pdf 232.51 2022-09-06 08:43:21 Subject of the order

Announcements

2022-09-06 08:47 Michał Linek Szanowni Państwo,
dokonano poprawy błędu pisarskiego w treści nagłówka zapytania o cenę. W załącznikach znajduje się właściwy plik.

Z poważaniem

Michał Linek

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa nadzoru inwestorskiego Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego - zgodnie z załącznikiem pn: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NADZÓR INWESTORSKI WARIANT 2 – ROZLICZENIE BUDOWY - RYCZAŁT

!Załącznik nr 1 - pr [...].zip

szacowanie - wariant [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 306