Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AS/BZP/04/2022 Dostawa zestawów komputerowych typu „stacja graficzna” oraz dostawa zestawów komputerowych typu „All-in-one” w ramach leasingu finansowego dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Zamówienia Publiczne
Akademia Sztuki w Szczecinie
Deadlines:
Published : 25-08-2022 15:16:00
Placing offers : 07-09-2022 10:00:00
Offers opening : 07-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220825 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 185.88 2022-08-25 15:16:00 Proceeding
20220825 SWZ.pdf pdf 1339.71 2022-08-25 15:16:00 Proceeding
20220825 Załącznik nr 1, 2, 2a do SWZ - Formularz oferty i oświadczenia.docx docx 78.25 2022-08-25 15:16:00 Proceeding
20220825 Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 33.15 2022-08-25 15:16:00 Proceeding
20220825 Załącznik nr 4b - Istotne postanowienia umowy cz.2 zamówienia.docx docx 41.83 2022-08-25 15:16:00 Proceeding
20220825 Załącznik nr 4b - Istotne postanowienia umowy cz.2 zamówienia.pdf pdf 914.43 2022-08-25 15:16:00 Proceeding
20220825 Załącznik nr 4a - Projekt umowy cz.1 zamówienia.pdf pdf 863.18 2022-08-26 13:27:10 Public message
20220831 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.45 2022-08-31 14:24:11 Public message
20220901 Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 788.81 2022-09-01 13:37:54 Public message
20220831 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.45 2022-09-01 13:37:54 Public message
20220901 Załącznik nr 1, 2, 2a do SWZ - Formularz oferty i oświadczenia (po zmianach z dn. 01.09.2022).docx docx 81.53 2022-09-01 13:37:54 Public message
20220901 Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (po zmianach z dn. 01.09.2022).docx docx 34.86 2022-09-01 13:37:54 Public message
20220901 Załącznik nr 4a do SWZ - Projekt umowy cz.1 zamówienia (po zmianach z dn. 01.09.2022).pdf pdf 868.19 2022-09-01 13:37:54 Public message
20220901 Załącznik nr 4b do SWZ - Istotne postanowienia umowy cz.2 zamówienia (po zmianach z dn. 01.09.2022).pdf pdf 906.44 2022-09-01 13:37:54 Public message
20220907 zbiorcze zestawienie ofert platforma.pdf pdf 503.88 2022-09-07 14:40:36 Public message
20220913 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 87.82 2022-09-13 11:16:23 Public message
20220915 unieważnienia postępowania.pdf pdf 40.13 2022-09-15 11:22:17 Public message

Announcements

2022-09-15 11:22 Zamówienia Publiczne Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2.

20220915 unieważnien [...].pdf

2022-09-13 11:16 Zamówienia Publiczne Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1.

20220913 Zawiadomien [...].pdf

2022-09-07 14:40 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert.

20220907 zbiorcze z [...].pdf

2022-09-07 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 977 437,72 zł, z czego:
Część 1 zamówienia: 380 578,40 zł
Część 2 zamówienia: 596 859,32 zł
2022-09-01 13:37 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacje treści SWZ oraz załącza dokumenty, które ulegają zmianom:

1- Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
2- Załącznik nr 4a do SWZ - Projekt umowy dla cz.1 zamówienia tekst jednolity
3-. Załącznik nr 4b do SWZ - Istotne postanowienia umowy dla cz.2 tekst jednolity
4-. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

20220901 Odpowiedzi [...].pdf

20220831 Ogłoszenie [...].pdf

20220901 Załącznik n [...].docx

20220901 Załącznik [...].docx

20220901 Załącznik n [...].pdf

20220901 Załącznik n [...].pdf

2022-08-31 14:24 Zamówienia Publiczne W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.09.2022 r.

Udzielone odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania zamawiającego.

20220831 Ogłoszenie [...].pdf

2022-08-26 13:27 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza wzór umowy dotyczącej cz. 1 zamówienia

20220825 Załącznik n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 482