Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZiG.271.14.2022 "Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie"

Alicja Dominik
Gmina Sulęcin
Deadlines:
Published : 25-08-2022 13:27:00
Placing offers : 12-09-2022 11:00:00
Offers opening : 12-09-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.57 2022-08-25 13:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1029.82 2022-08-25 13:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - wzór umowy.pdf pdf 598.35 2022-08-25 13:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa.zip zip 40830.96 2022-08-25 13:27:00 Proceeding
Załącznik i edytowalne od 1 do 7.zip zip 106.16 2022-08-25 13:27:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert KINO.pdf pdf 231.02 2022-09-12 15:13:36 Public message
Wybór oferty na stronę postępowania.pdf pdf 267.93 2022-09-28 10:33:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.17 2022-10-21 14:28:20 Public message

Announcements

2022-10-21 14:28 Alicja Dominik Zamawiający przekazuje w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-28 10:33 Alicja Dominik Zamawiający przekazuje w załączeniu Zawiadomienie o wyborze oferty.

Wybór oferty na stro [...].pdf

2022-09-12 15:13 Alicja Dominik Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-12 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.317.590,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 662