Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-I.271.18.2022 „Wymiana oświetlenia boiska głównego w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego w Lipianach w celu poprawienia jakości bazy sportowej”

Zamówienia Publiczne
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 24-08-2022 17:21:00
Placing offers : 06-09-2022 10:00:00
Offers opening : 06-09-2022 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez platformę.

UWAGA

Zamawiający w formularzu ofertowym dopuszcza aby cena za realizację zamówienia była podana w dwóch wariantach:

w I wariancie zamawiający nie wymaga aby klosze były zabezpieczone siatką ochronną,

w II (rozszerzonym) wariancie zamawiający wymaga aby klosze były zabezpieczone siatką ochronną.

Na podstawie złożonych ofert zamawiający podejmie decyzję, w którym wariancie udzieli zamówienia.

Niepodanie w formularzu ofertowym kwoty w jednym z wariantów uznane będzie przez zamawiającego, że dany Wykonawca może zrealizować zamówienia tylko we wskazanym wariancie. Z tego powodu oferta nie będzie odrzucona.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

-gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

-wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.

 Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia), w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.


Załącznik nr 1 zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz zasady postępowania w procedurze przedmiotowego zapytania ofertowego.

Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna do dołączenia wraz z ofertą.

Ponadto do oferty należy dołączyć kartę katalogową proponowanej oprawy, na której będzie opis sposobu wymiany. Jeśli oprawa będie modułowa opis powinien dotyczyć sposobu wymiany modułów, odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności na potwierdzenie klasy szczelności IP65 jak również normy PN-EN 12193.

Załącznik nr 3 rzut istniejącego oświetlenia boiska głównego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 790 205 641 lub 91 564 10 49 wew. 106 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia oraz zasady postępowania w procedurze zapytania ofertowego.docx docx 33.58 2022-08-24 17:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna.docx docx 19.16 2022-08-24 17:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 rzut istniejącego oświetlenia boiska głownego.pdf pdf 290.79 2022-08-24 17:21:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.docx docx 27.2 2022-08-31 09:54:52 Public message
Zmiana treści zapytania ofertowego.docx docx 25.92 2022-08-31 09:54:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 70.39 2022-09-13 11:20:27 Public message
zawiadomienie wybór.pdf pdf 63.16 2022-09-26 08:56:20 Public message

Announcements

2022-09-26 08:56 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie wybór. [...].pdf

2022-09-13 11:20 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-06 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 40 000,00 zł
2022-08-31 09:54 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytania do treści zapytania ofertowego. Zmiana treści zapytania ofertowego.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Zmiana treści zapyta [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana oświetlenia boiska głównego w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego w Lipianach w celu poprawienia jakości bazy sportowej I wariant zamawiający nie wymaga aby klosze były zabezpieczone siatką ochronną 1 service - (0)
2 Wymiana oświetlenia boiska głównego w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego w Lipianach w celu poprawienia jakości bazy sportowej II (rozszerzony) wariant zamawiający wymaga aby klosze były zabezpieczone siatką ochronną. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30.09.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 648