Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2199/22/123/AG Dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych

Deadlines:
Published : 30-08-2022 09:04:00
Placing offers : 26-09-2022 10:00:00
Offers opening : 26-09-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS166-470772-pl.pdf pdf 110.53 2022-08-30 09:04:00 Proceeding
SWZ- WZP-2199.22.123.AG.doc doc 428 2022-08-30 09:04:00 Proceeding
SWZ- WZP-2199.22.123.AG.pdf pdf 955.6 2022-08-30 09:04:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 226 2022-08-30 09:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 63.5 2022-09-26 11:36:43 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 72.18 2022-09-26 11:36:44 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 86.2 2022-10-11 15:38:19 Public message
2022-OJS216-619703-pl.pdf pdf 102.23 2022-11-09 09:14:03 Public message

Announcements

2022-11-09 09:14 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS216-619703-p [...].pdf

2022-10-11 15:38 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-26 11:36 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-26 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 680.559,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 890