Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura/ZO/116/22 Wykonanie zabudowy typu skrzynia z plandeką wraz z montażem na podwoziu Volkswagen Crafter oraz demontaż starej zabudowy.

Deadlines:
Published : 24-08-2022 08:25:00
Placing offers : 29-08-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
116_ZO_wykonanie zabudowy pojazdu VW crafter.pdf pdf 128.17 2022-08-24 08:25:00 Proceeding
116_formularz ofertowy.docx docx 18.82 2022-08-24 08:25:00 Proceeding
116_projekt umowy.pdf pdf 203.82 2022-08-24 08:25:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie zabudowy typu skrzynia z plandeką wraz z montażem na podwoziu Volkswagen Crafter oraz demontaż starej zabudowy. Przedmiotem zadania jest wykonanie zabudowy typu skrzynia z plandeką wraz z montażem na podwoziu Volkswagen Crafter oraz demontaż starej zabudowy zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. 1 service ul. Prądocińska 28 Bydgoszcz - Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
Prądocińska 28
85-893, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 60 dni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Działalność gospodarcza w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych - Zamawiający wymaga, by Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadził działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (zgodnie z kodem działalności gospodarczej PKD 45.20.Z), z uwagi na wymogi art. 66 ust. 4 pkt 6 ustawy prawo o ruchu drogowym. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument rejestrowy (odpis z KRS/CEIDG). Attachment required (0)
6 Gwarancja - 24-miesięczna gwarancja na wykonane prace. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 290