Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.36.2022 Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego dla nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad. 2021/38.

Dorota Porębska
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 19-08-2022 14:25:00
Placing offers : 30-08-2022 10:00:00
Offers opening : 30-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.74 2022-08-19 14:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 510.27 2022-08-19 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 73.5 2022-08-19 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 119.5 2022-08-19 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zmaówienia.pdf pdf 128.31 2022-08-19 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowe Postanowienia Umowy .pdf pdf 506.86 2022-08-19 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.33 2022-08-19 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.pdf pdf 263.29 2022-08-19 14:25:00 Proceeding
Informacja o wizji lokalnej.pdf pdf 272.89 2022-08-19 14:25:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania .pdf pdf 270.58 2022-08-24 15:43:22 Public message
BADANIA GRUNTOWE.pdf pdf 1106.03 2022-08-24 15:43:22 Public message
Karta informacyjna.pdf pdf 398.63 2022-08-24 15:43:22 Public message
MAPA DC PROJEKTOWYCH.pdf pdf 3029.96 2022-08-24 15:43:22 Public message
OPS Łomianki_PZT inwentaryzacja zieleni.pdf pdf 871.88 2022-08-24 15:43:22 Public message
Zalecenia Konserwatora Zabytków.pdf pdf 201.2 2022-08-24 15:43:22 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia..pdf pdf 241.55 2022-08-29 10:36:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 277.73 2022-08-30 12:55:03 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 269.35 2022-08-30 13:13:12 Public message

Announcements

2022-08-30 13:13 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-30 12:55 Dorota Porębska Zamawiający przekazuję informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-29 10:36 Dorota Porębska Zamawiający przekazuję informację o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-24 15:43 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

BADANIA GRUNTOWE.pdf

Karta informacyjna.p [...].pdf

MAPA DC PROJEKTOWYCH [...].pdf

OPS Łomianki_PZT inw [...].pdf

Zalecenia Konserwato [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 758