Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S.270.7.2022 Dostawa i zabudowa kruszyw drogowych do bieżącego utrzymania dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj w 2022 r.

Deadlines:
Published : 19-08-2022 13:23:00
Placing offers : 01-09-2022 14:00:00
Offers opening : 01-09-2022 14:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.33 2022-08-19 13:23:00 Proceeding
SWZ kruszywo..docx.pdf pdf 511.48 2022-08-19 13:23:00 Proceeding
szczegułowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1427.48 2022-08-19 13:23:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.pdf pdf 1604.24 2022-08-19 13:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 194.95 2022-09-02 12:01:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 260.37 2022-09-19 13:40:25 Public message

Announcements

2022-09-19 13:40 Dawid Bielak Dzień dobry,
Nadleśnictwo Biłgoraj w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem
Nadleśnictwo Biłgoraj

Informacja o wyborz [...].pdf

2022-09-02 12:01 Dawid Bielak Nadleśnictwo Biłgoraj w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-01 14:00 Buyer message Nadleśnictwo Biłgoraj na wykonanie zadania zamierza przeznaczyć:
Pakiet I 290 180,52 zł netto
Pakiet II 336 725,45 zł netto
Pakiet II 179 772,35 zł netto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 796