Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.15.2022 Budowa kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną w budynku komunalnym Koźliny 107

Paweł Richter
Gmina Suchy Dąb
Deadlines:
Published : 19-08-2022 11:17:00
Placing offers : 02-09-2022 09:15:00
Offers opening : 02-09-2022 09:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2,3,4,5.docx docx 32.31 2022-08-19 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Umowa.docx docx 131.57 2022-08-19 11:17:00 Proceeding
PFU - Kozliny 107 -Zał 1.zip zip 5428.59 2022-08-19 11:17:00 Proceeding
08da81be-efe9-409e-52f9-4d00106d5530.pdf pdf 87.88 2022-08-19 11:17:00 Proceeding
SWZ do post. ZP.271.13.2022 - Kozliny 107.pdf pdf 878.25 2022-08-19 11:17:00 Proceeding
Wyjaśnienia do treści SWZ ZP.271.15.2022.pdf pdf 407.88 2022-08-30 11:14:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.15.2022.pdf pdf 361.35 2022-09-02 10:43:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych ZP.271.15.2022.pdf pdf 384.18 2022-09-19 10:24:36 Public message

Announcements

2022-09-19 10:24 Marcin Raczkiewicz Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-02 10:43 Marcin Raczkiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-02 09:15 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 290 000,00 zł brutto
2022-08-30 11:14 Marcin Raczkiewicz Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia do treśc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464