Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUM/5/ZP/2022 Wykonywanie prac w zakresie utrzymania czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja terenów zieleni na terenie miasta Płocka.

Alina Głuszek-Obszyńska
Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy
Deadlines:
Published : 17-08-2022 14:05:00
Placing offers : 25-08-2022 08:00:00
Offers opening : 25-08-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 315.24 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 409.78 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.36 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 543.76 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
załaczniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 23.88 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
załącznik nr 1 do OPZ i umowy.pdf pdf 236.31 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
załącznik nr 2 do OPZ i umowy - wykaz śmietniczek.pdf pdf 230.68 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
załącznik nr 3 do OPZ i umowy - akcja zima.pdf pdf 214.39 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
załącznik nr 4 do OPZ i umowy - przystanki autobusowe.pdf pdf 170.44 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
załącznik nr 5 do OPZ i umowy - wzór tablicy.pdf pdf 427.02 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
załącznik nr 6 do OPZ i Umowy - formularz cenowy - wersja edytowalna.ods ods 8.87 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
załącznik nr 6 do OPZ i umowy - formularz cenowy.pdf pdf 271.96 2022-08-17 14:05:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 278.06 2022-08-25 08:30:00 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 279.89 2022-09-08 08:57:05 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 25.93 2022-09-09 08:05:58 Public message

Announcements

2022-09-09 08:05 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-08 08:57 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-25 08:30 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-25 08:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć: 240.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 327