Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RDF/08/2022 r. „SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych.”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 12-08-2022 13:31:00
Placing offers : 12-09-2022 10:00:00
Offers opening : 12-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie i zamówieniu.pdf pdf 149.67 2022-08-12 13:31:00 Proceeding
SWZ oraz umowa.pdf pdf 1924.09 2022-08-12 13:31:00 Proceeding
Udostępnienie zasobów - zał nr 6.pdf pdf 43.86 2022-08-12 13:31:00 Proceeding
Wykaz usług.doc doc 37.5 2022-08-12 13:31:00 Proceeding
Wykluczenie Rosja.doc doc 64 2022-08-12 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wykaz pojazdów.pdf pdf 31.89 2022-08-12 13:31:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 56 2022-08-12 13:31:00 Proceeding
JEDZ - edytowalny załącznik nr 2.doc doc 183 2022-08-12 13:31:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 61 2022-08-12 13:31:00 Proceeding
Oświadczenie o aktualności danych - załącznik nr 5 RDF.docx docx 14.65 2022-08-12 13:31:00 Proceeding

Announcements

2022-09-13 09:01 Szymon Łakota Tychy, dnia 12.09.2022 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Data otwarcia: 12.09:2022 r. godzina 10:07

Oferty:
I część zamówienia:
1. Sanit - Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górna, cena oferty gross za tonę: 332,64 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
2. Senda Sp. z o.o., ul. Strzydłowska 67FK, 04-872 Warszawa – Lider Konsorcjum, Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec,
cena oferty gross za tonę: 569,16 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
3. Ekobolesław Sp. z o.o., 42-580 Wojkowice, ul. Drzymały 14, cena oferty brutto: 469,80 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
4. Arw Baltic Sp. z o.o., 41-217 Sosnowiec, ul. Stacyjna 7a. Cena oferty brutto: 419,04 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
II część zamówienia:
1. Sanit - Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górna, cena oferty gross za tonę: 318,60 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
2. Senda Sp. z o.o., ul. Strzydłowska 67FK, 04-872 Warszawa – Lider Konsorcjum, Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec,
cena oferty gross za tonę: 461,16 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
3. Ekobolesław Sp. z o.o., 42-580 Wojkowice, ul. Drzymały 14, cena oferty brutto: 383,40 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
4. Arw Baltic Sp. z o.o., 41-217 Sosnowiec, ul. Stacyjna 7a. Cena oferty brutto: 386,64 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.

III część zamówienia:
1. Senda Sp. z o.o., ul. Strzydłowska 67FK, 04-872 Warszawa – Lider Konsorcjum, Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec,
cena oferty gross za tonę: 461,16 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
2. Ekobolesław Sp. z o.o., 42-580 Wojkowice, ul. Drzymały 14, cena oferty brutto: 434,16 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
3. Arw Baltic Sp. z o.o., 41-217 Sosnowiec, ul. Stacyjna 7a. Cena oferty brutto: 419,04 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.

2022-09-12 10:00 Buyer message 3.656.880,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 745