Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CEZAMAT/ZP16/2022 Dostawa i instalacja mikroskopu cyfrowego wysokiej rozdzielczości wraz z obiektywem zmiennoogniskowym

Agnieszka Kurowska
Politechnika Warszawska Department: CEZAMAT
Deadlines:
Published : 11-08-2022 13:34:00
Placing offers : 19-08-2022 12:00:00
Offers opening : 19-08-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_BZP_11.08.2022.pdf pdf 74.23 2022-08-11 13:34:00 Proceeding
ZP16_22_SWZ_mikroskop_TO.BES.pdf pdf 5585.06 2022-08-11 13:34:00 Proceeding
ZP16_22_załącznik nr 2 do SWZ_OPZ.pdf pdf 1257.72 2022-08-11 13:34:00 Proceeding
ZP16_22_załącznik nr 3 do SWZ_wzór umowy.pdf pdf 2656.68 2022-08-11 13:34:00 Proceeding
ZP16_22_załączniki 1, 4-9 do SWZ.zip zip 341.75 2022-08-11 13:34:00 Proceeding
ZP16_22_Informacja z otwarcia ofert_mikroskop cyfrowy_19.08.2022 .pdf pdf 211.85 2022-08-19 14:40:29 Public message
ZP16_wybór oferty_mikroskop_www.BES.pdf pdf 247.99 2022-08-26 14:49:25 Public message

Announcements

2022-08-26 14:49 Agnieszka Kurowska Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

ZP16_wybór oferty_mi [...].pdf

2022-08-19 14:40 Karolina Szabat Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

ZP16_22_Informacja z [...].pdf

2022-08-19 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki finansowe w wysokości 200.000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 425