Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WP.272.002.001.2022.JS Na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 11-08-2022 11:08:00
Placing offers : 19-08-2022 10:00:00
Offers opening : 19-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 81.51 2022-08-11 11:08:00 Proceeding
SWZ zakup paliw 2022 wer. 2.pdf pdf 295.67 2022-08-17 08:27:55 Proceeding
nr 1 formularz-ofertowy.docx docx 23.75 2022-08-11 11:08:00 Criterion
nr 2 oswiadczenie-wykonawcy.doc doc 47 2022-08-11 11:08:00 Criterion
nr 3 oswiadczenie-wykonawcy.doc doc 35 2022-08-11 11:08:00 Criterion
nr 5 oswiadczenie o podwykonawcach.docx docx 14 2022-08-11 11:08:00 Criterion
nr 4 umowa wer. 2.pdf pdf 302.75 2022-08-17 08:28:22 Criterion
Pytania i odpowiedzi 17.08.2022.pdf pdf 319.26 2022-08-17 08:30:30 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 378.49 2022-08-19 10:31:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 584.77 2022-08-22 12:26:01 Public message

Announcements

2022-08-22 12:26 Oktawian Plaskota Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-19 10:31 Oktawian Plaskota Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-19 10:00 Buyer message 616786,36 zł netto
2022-08-17 08:30 Oktawian Plaskota Pytania i odpowiedzi do postępowania

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

nr 1 formularz-ofert [...].docx

nr 2 oswiadczenie-wy [...].doc

nr 3 oswiadczenie-wy [...].doc

nr 5 oswiadczenie o [...].docx

nr 4 umowa wer. 2.pd [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 493