Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-29/2022 Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku A2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Al. Legionów 10 w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

Deadlines:
Published : 10-08-2022 17:08:00
Placing offers : 19-08-2022 09:00:00
Offers opening : 19-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da7add-d282-5317-b64d-d0000e71ce9c (1).pdf pdf 108.1 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 638.82 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.doc doc 92 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - PFU Dźwig A2.pdf pdf 872.56 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 46 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 34 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.doc doc 25 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ.doc doc 27 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ.pdf pdf 563.44 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ.doc doc 35 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ.doc doc 30.5 2022-08-10 17:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 29-2022.pdf pdf 640.1 2022-08-19 13:33:28 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowani _ DZP - 29-2022.pdf pdf 653.93 2022-09-06 12:19:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku _ DZP-29-2022.pdf pdf 59.38 2022-09-15 09:30:56 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 178.06 2022-08-19 09:00:00 Public message

Announcements

2022-09-15 09:30 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku _ DZP - 29/2022

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-06 12:19 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania _ DZP - 29/2022

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-08-19 13:33 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 29/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-19 09:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 313