Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.16.02.8.2022 „Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 z podziałem na zadania częściowe”

Deadlines:
Published : 10-08-2022 12:47:00
Placing offers : 18-08-2022 10:00:00
Offers opening : 18-08-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załacznikami 1-3.pdf pdf 1552.24 2022-08-10 12:47:00 Proceeding
SWZ z załacznikami 1-3.doc doc 447.5 2022-08-10 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Przedmiary.zip zip 1743.04 2022-08-10 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 5 Opisy Przedmiotu zamówienia.zip zip 709.84 2022-08-10 12:47:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia .pdf pdf 238.94 2022-08-18 10:04:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert (zieleń).pdf pdf 387.29 2022-08-18 13:16:25 Public message
Informacja o wynikach postępowania kierowana do wykonawców .pdf pdf 1860.77 2022-09-05 14:46:02 Public message

Announcements

2022-09-05 14:46 Jacek Skorupa Informacja o wynikach postępowania kierowana do wykonawców

Informacja o wynikac [...].pdf

2022-08-18 13:16 Jacek Skorupa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-18 10:04 Jacek Skorupa Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460