Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00300492/01 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do placówek oświaty w Gminie Jeżewo (nr referencyjny RRiB.271.8.2022)

Małgorzata Lach
Gmina Jeżewo
Deadlines:
Published : 10-08-2022 13:42:00
Placing offers : 18-08-2022 10:00:00
Offers opening : 18-08-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 363.24 2022-08-10 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 34.08 2022-08-10 13:42:00 Proceeding
zał 1a-1g Formularz cenowy.doc doc 270.5 2022-08-10 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 26.47 2022-08-10 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 20.82 2022-08-10 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 245.66 2022-08-10 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.docx docx 14.03 2022-08-10 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 13.14 2022-08-10 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 22.7 2022-08-10 13:42:00 Proceeding
zał 1a-1g Formularz cenowy.doc doc 274 2022-08-11 09:40:17 Public message
Informacja o wysokości środków.pdf pdf 45.23 2022-08-18 10:09:54 Public message
informacja z sesji otwarcia.pdf pdf 104.59 2022-08-18 13:12:40 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 253.09 2022-08-29 14:17:39 Public message
unieważnienie postępowania cz. 5 i 6.pdf pdf 85.31 2022-08-29 14:20:24 Public message

Announcements

2022-08-29 14:20 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 259 oraz art. 260 ust. 2 w związku z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 5 "Warzywa i owoce" oraz w części nr 6 "Produkty spożywcze różne".

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-08-29 14:17 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający umieszcza w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-18 13:12 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert.

informacja z sesji o [...].pdf

2022-08-18 10:09 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający w załączeniu przedkłada informację o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego na zadanie pn." Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do placówek oświaty w Gminie Jeżewo".

Informacja o wysokoś [...].pdf

2022-08-11 09:40 Małgorzata Lach Zamawiający umieszcza poprawiony załącznik nr 1a - 1g do SWZ Formularz cenowy - zaktualizowano ilości zamawianego towaru.

zał 1a-1g Formularz [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 300