Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 23/OB/RB/22 Roboty budowlane polegające na budowie budynku operacyjno - biurowego na potrzeby Grupy Rozpoznania Obrazowego i Elektronicznego w Mirosławcu

Deadlines:
Published : 09-08-2022 15:16:00
Placing offers : 26-09-2022 08:00:00
Offers opening : 26-09-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg ograniczony - oferty
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 88.89 2022-08-09 15:16:00 Proceeding
informacje ogolne + wniosek.doc doc 171 2022-08-09 15:16:00 Proceeding
Wyjaśnienia_5023.pdf pdf 265.64 2022-08-18 14:32:31 Public message
Wyjaścienie tresci SWZ.pdf pdf 265.76 2022-08-23 14:48:47 Public message
odpowiedzi.pdf pdf 327.31 2022-08-31 14:20:03 Public message
wyjasnienia SWZ.PDF PDF 804.99 2022-09-05 11:43:07 Public message
badania geologiczne.zip zip 19871.9 2022-09-05 13:40:36 Public message
wyjasnienia tresci SWZ.pdf pdf 2921.67 2022-09-09 14:04:02 Public message
zalacznik 01 - Formularz ofertowy wraz z upowaznieniem (wzor).doc doc 89.5 2022-09-09 14:04:02 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.PDF PDF 4845.65 2022-09-12 14:16:39 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 94.94 2022-09-13 14:23:30 Public message
16310 przedmiary robót edyt.zip zip 339.7 2022-09-13 14:23:30 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ0001.PDF PDF 1869.02 2022-09-19 10:13:48 Public message
wyjasnienie i zmiana tresci SWZ.pdf pdf 1583.27 2022-09-19 15:15:24 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 1269.76 2022-09-20 13:50:16 Public message
Informacja o kwocie.PDF PDF 684.03 2022-09-23 13:43:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 1213.13 2022-09-26 11:49:37 Public message
Informacja o wyborze Internet.pdf pdf 93.65 2022-11-04 14:11:17 Public message

Announcements

2022-11-04 14:11 Justyna Milke Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-26 11:49 Justyna Sosnowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-09-23 13:43 Justyna Sosnowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].PDF

2022-09-20 13:50 Justyna Milke Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-09-19 15:15 Justyna Sosnowska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

wyjasnienie i zmiana [...].pdf

2022-09-19 10:13 Justyna Sosnowska Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjasnienie tresci S [...].PDF

2022-09-13 14:23 Justyna Milke Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

16310 przedmiary rob [...].zip

2022-09-12 14:16 Justyna Milke Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].PDF

2022-09-09 14:04 Justyna Sosnowska Wyjaśnienie treści SWZ

wyjasnienia tresci S [...].pdf

zalacznik 01 - Formu [...].doc

2022-09-05 13:40 Justyna Sosnowska Badania geologiczne

badania geologiczne. [...].zip

2022-09-05 11:43 Justyna Sosnowska Wyjaśnienie treści SWZ

wyjasnienia SWZ.PDF

2022-08-31 14:20 Justyna Sosnowska Wyjaśnienie treści SWZ

odpowiedzi.pdf

2022-08-23 14:48 Justyna Sosnowska Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaścienie tresci S [...].pdf

2022-08-18 14:32 Justyna Milke Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienia_5023.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3456