Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DLB/08/2022 Dostawa automatycznej prasy belującej hydraulicznej wraz z montażem

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 09-08-2022 12:35:00
Placing offers : 23-09-2022 10:00:00
Offers opening : 23-09-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ - edytowalny załącznik nr 2 Linia.doc doc 183 2022-08-09 12:35:00 Proceeding
Ogłosznie o zmówieniu.pdf pdf 105.98 2022-08-09 12:35:00 Proceeding
SWZ i umowa.pdf pdf 1785.77 2022-08-09 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 23.52 2022-08-09 12:35:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 60.5 2022-08-09 12:35:00 Proceeding
Oświadczenie o aktualności danych - załącznik nr 5.docx docx 14.25 2022-08-09 12:35:00 Proceeding
Wykaz dostaw - załącznik nr 4.doc doc 40 2022-08-09 12:35:00 Proceeding
Wybór Wykonawcy Prasa belująca.pdf pdf 51.44 2022-10-04 14:29:16 Public message

Announcements

2022-10-04 14:29 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu wybór Wykonawcy

Wybór Wykonawcy Pras [...].pdf

2022-09-23 13:44 Szymon Łakota Tychy, 23.09.2022 r.


Informacja z otwarcia ofert:Data otwarcia ofert: 23.09.2022 r. godzina 10:10.


Wende Recyklingtech S.C., Ewa i Piotr Pantoł, Kościerzyce 41 E, 49-314 Kościerzyce. – Lider Konsorcjum, Ewa Pantoł Wende Recyklingtech , Kościerzyce 41 E, 49-314 Kościerzyce – Partner. Cena oferty brutto: 2.910.672,00 zł. Skrócenie terminu dostawy i montażu o 14 dni.

2022-09-23 10:00 Buyer message 2.829.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 802