Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSO.271.3.2022 „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem opieki.”

Wiesław Skop
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 08-08-2022 22:50:00
Placing offers : 16-08-2022 09:00:00
Offers opening : 16-08-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pacanów.pdf pdf 738.68 2022-08-08 22:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ (1).pdf pdf 572.39 2022-08-08 22:50:00 Proceeding
Załączniki nr 1 -5 do SWZ - Dowóz uczniów.docx docx 36.26 2022-08-08 22:50:00 Proceeding
08da7975-a448-3491-aeb6-44000f32fdb9.pdf pdf 185.18 2022-08-08 22:50:00 Proceeding
protokol_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 131.98 2022-08-16 11:13:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Części 2, 3 i 4..pdf pdf 661.61 2022-08-25 14:57:20 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania - Część 1.PDF PDF 309.22 2022-09-09 10:23:55 Public message

Announcements

2022-09-09 10:23 Wiesław Skop Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania - Część 1

Zawiadomienie o odrz [...].PDF

2022-08-25 14:57 Wiesław Skop Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2, 3 i 4

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-16 11:13 Wiesław Skop Informacja z otwarcia ofert

protokol_z_otwarcia_ [...].pdf

2022-08-16 09:02 Wiesław Skop Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 455 866,59 zł w tym na realizację:
- Części 1- 292 477,50 zł
- Części 2 - 82 251,68 zł
- Części 3 - 54 392,47 zł
- Części 4 - 26 744,94 zł


Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 632