Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: O.271.29.2022 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach „Umowy o powierzenie grantu o numerze 3005/1/2021 ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Deadlines:
Published : 05-08-2022 11:45:00
Placing offers : 16-08-2022 11:30:00
Offers opening : 16-08-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
O.271.29.2022 SWZ.pdf pdf 681.51 2022-08-05 11:45:00 Proceeding
załączniki.zip zip 334.05 2022-08-05 11:45:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.79 2022-08-05 11:45:00 Proceeding
odpowiedź na pytania i zmiana treści swz.pdf pdf 1414.26 2022-08-11 13:03:42 Public message
załącznik nr 4- aktualny.docx docx 87.98 2022-08-11 13:03:42 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 320.27 2022-08-16 14:02:17 Public message
wybor oferty.pdf pdf 437.66 2022-08-24 15:09:35 Public message

Announcements

2022-08-24 15:09 Agnieszka Zygadlewicz Działając na postawie art. 253 ust. 2 Zamawiający informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybor oferty.pdf

2022-08-16 14:02 Agata Rudyk Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert. szczegóły w załączniku.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-16 11:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 402030,00 zł brutto.
2022-08-11 13:03 Agata Rudyk Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz informuje o zmianie treści swz. Szczegóły w załączniku.

odpowiedź na pytania [...].pdf

załącznik nr 4- aktu [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 459