Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IN.271.1.8.2022 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim

Dominika Raczyńska
Gmina Janowiec Wielkopolski Department: Infrastruktury i ochrony środowiska
Deadlines:
Published : 04-08-2022 11:45:00
Placing offers : 16-08-2022 10:00:00
Offers opening : 16-08-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.08.2022.pdf pdf 166.96 2022-08-04 11:45:00 Proceeding
SWZ -skan z podpisem.pdf pdf 9669.99 2022-08-04 11:45:00 Proceeding
SWZ z dnia 04.08.2022.pdf pdf 684.13 2022-08-04 11:45:00 Proceeding
Formularze do SWZ.zip zip 91.59 2022-08-04 11:45:00 Proceeding
UMOWY I,II,III,IV.zip zip 1372.57 2022-08-04 11:45:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 3823.02 2022-08-04 11:45:00 Proceeding
Formularz Cenowy do Umowy.zip zip 3829.77 2022-08-04 11:45:00 Proceeding
wyjasnienie nr 1 treści SWZ.pdf pdf 289.25 2022-08-11 09:50:38 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 147.64 2022-08-16 08:22:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 510.94 2022-08-16 13:25:59 Public message
unieważnienie Części I-Sprzęt AGD i wybór Wykonawców na pozostałe części zamówienia.pdf pdf 1991.38 2022-08-26 10:24:35 Public message
Unieważnienie postępowania-Część II-Meble i inne wyposażenie.pdf pdf 313.55 2022-08-30 14:04:18 Public message

Announcements

2022-08-30 14:04 Dominika Raczyńska Zamawiający w załączniku przedstawia informację o unieważnieniu Części II- Meble i inne wyposażenie postępowania pn: "Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim" .

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-08-26 10:24 Dominika Raczyńska Zamawiający w załączniku przedstawia informację o unieważnieniu Części I- Sprzęt AGD postępowania pn: "Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim" oraz wyborze Wykonawców na pozostałe części zamówienia.

unieważnienie Części [...].pdf

2022-08-16 13:25 Dominika Raczyńska Zamawiający w załączniku przedstawia informację z ofert złożonych w postępowaniu pn: "Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim"

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-16 08:22 Dominika Raczyńska Zamawiający w załączniku przedstawia informację dotyczącą kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia pn. " Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim".

Informacja o przezn [...].pdf

2022-08-11 09:50 Dominika Raczyńska Zamawiający w załączniku wyjaśnia pytania do treści SWZ z dnia 10.08.2022 r dotyczące Części I-Sprzęt AGD.

wyjasnienie nr 1 tre [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 729