Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.59.2022.DR Zazieleniamy ul. Górną w Płocku – nasadzenia drzew i krzewów – budżet obywatelski.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 09-08-2022 13:35:00
Placing offers : 05-09-2022 10:00:00
Offers opening : 05-09-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 29.74 2022-08-09 13:35:00 Proceeding
Dział I SWZ Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 486.8 2022-08-09 13:35:00 Proceeding
espd-request.zip zip 88.32 2022-08-09 13:35:00 Proceeding
Formularz cenowy.ods ods 19.81 2022-08-09 13:35:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 110.05 2022-08-09 13:35:00 Proceeding
Projketowane postanowienia umowy.pdf pdf 162.6 2022-08-09 13:35:00 Proceeding
STWiOR.pdf pdf 758.62 2022-08-09 13:35:00 Proceeding
załaczniki do SWZ w wersji edytowalnej.odt odt 22.58 2022-08-09 13:35:00 Proceeding
zmiana SWZ.pdf pdf 375.15 2022-08-16 14:21:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 364.96 2022-09-05 10:45:24 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 355.33 2022-09-13 13:46:18 Public message

Announcements

2022-09-13 13:46 Dominika Rucińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-05 10:45 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-05 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r , poz. 1129 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 287.577,00 zł brutto.
2022-08-16 14:21 Dominika Rucińska Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia - Projektowane postanowienia umowy

zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 674