Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PCI-6DZP.410.20.2022.DRE Dostawa drukarek 3D oraz stacji do czyszczenia i utwardzania wydruków dla PCI Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 03-08-2022 23:23:00
Placing offers : 06-09-2022 09:00:00
Offers opening : 06-09-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy oraz Załączniki 4-10 do SWZ.doc doc 478.5 2022-08-03 23:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS148-422938-pl.pdf pdf 143.33 2022-08-03 23:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 476.27 2022-08-03 23:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 166.51 2022-08-03 23:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.doc doc 186 2022-08-03 23:23:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 301.57 2022-08-03 23:23:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 264.68 2022-08-03 23:23:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 8 sierpnia 2022 r.pdf pdf 175.56 2022-08-11 09:59:10 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS160-456485-pl.pdf pdf 69.24 2022-08-22 09:07:15 Proceeding
Zmiana SWZ.pdf pdf 287.55 2022-08-22 09:07:23 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 8 sierpnia 2022 r.pdf pdf 175.56 2022-08-11 10:02:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 174.69 2022-09-06 15:36:51 Public message

Announcements

2022-09-06 15:36 Dominika Reizer-Trojan Zamawiający – Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia informacje z otwarcia ofert dot. postępowania: „Dostawa drukarek 3D oraz stacji do czyszczenia i utwardzania wydruków dla PCI Sp. z o.o.”. Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-06 09:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), przedstawia informacje jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 31 047,63 zł brutto.
2022-08-11 10:02 Dominika Reizer-Trojan Zamawiający Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia 8 sierpnia 2022 roku.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 769