Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRG.271.10.2022.IF Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miastko

Ireneusz Ferenc
Urząd Miejski w Miastku Department: WRG
Deadlines:
Published : 03-08-2022 10:29:00
Placing offers : 16-08-2022 12:00:00
Offers opening : 16-08-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.84 2022-08-03 10:29:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 3185.62 2022-08-03 10:29:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do swz.rar rar 8274.26 2022-08-03 10:29:00 Proceeding
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załacznik nr 11 do swz.rar rar 674.84 2022-08-03 10:29:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 60.48 2022-08-16 15:37:35 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 33.59 2022-08-17 14:50:46 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 72.91 2022-09-13 10:44:20 Public message

Announcements

2022-09-13 10:44 Ireneusz Ferenc Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-17 14:50 Ireneusz Ferenc Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-08-16 15:37 Ireneusz Ferenc Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-16 12:00 Buyer message Zamawiający na sfinalizowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 207 813,64 zł, w tym:
1) cześć 1 - 100 000,00 zł;
2) część 2 - 107 813,64 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 592