Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2023/22/115/IR Dostawy farb

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 03-08-2022 14:29:00
Placing offers : 12-08-2022 11:00:00
Offers opening : 12-08-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.6 2022-08-03 14:29:00 Proceeding
SWZ WZP-2023-22-115-IR.pdf pdf 973.95 2022-08-03 14:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.xlsx xlsx 16.92 2022-08-03 14:29:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.docx docx 21.23 2022-08-03 14:29:00 Proceeding
WZP_2131_2023_22 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 57.17 2022-08-11 15:18:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 397.51 2022-08-12 12:28:53 Public message
WZP_2134_2023_22 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 55.91 2022-08-12 12:28:53 Public message
Informacja o wyborze na stronę postępowania.pdf pdf 239.83 2022-08-31 15:50:10 Public message
WZP_2268_2023_22 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 121.03 2022-08-31 15:50:10 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.8 2022-10-04 12:32:32 Public message

Announcements

2022-10-04 12:32 Justyna Gruszczyńska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-04 12:20 Justyna Gruszczyńska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-31 15:50 Justyna Gruszczyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Informacja o wyborze [...].pdf

WZP_2268_2023_22 Inf [...].pdf

2022-08-12 12:28 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

WZP_2134_2023_22 Inf [...].pdf

2022-08-12 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 192 956,25 PLN brutto.
2022-08-11 15:18 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie Kolumny nr 3 w załączniku nr 3 SWZ, a mianowicie czy wystarczy w tej Kolumnie napisać tylko nazwę producenta np. ŚNIEŻKA i będzie dobrze czy musi być też podany kod producenta danej farby jaką składamy w ofercie? Czy może przykładowo w ten sposób "ŚNIEŻKA EMALIA OLEJNO-FTALOWA 5L BIAŁA 9003" Bardzo proszę o pilną odpowiedź.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymaga wpisania w kolumnie nr 3 nazwy producenta oraz kodu producenta danej farby, jednakże przykład opisu wskazany powyżej w pytaniu będzie akceptowalny.


Wyjaśnienia należy traktować wiążąco dla Stron.

WZP_2131_2023_22 Pyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 391