Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RDF/08/PP/2022 „SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 do 90 dni od dnia podpisania umowy"

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 02-08-2022 09:45:00
Placing offers : 10-08-2022 11:00:00
Offers opening : 10-08-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ oraz umowa RDF.pdf pdf 1661.49 2022-08-02 09:45:00 Proceeding
Ogłosznie o zamówieniu.pdf pdf 113.56 2022-08-02 09:45:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 51.5 2022-08-02 09:45:00 Proceeding
Wykaz pojazdów - załącznik nr 4.docx docx 15.59 2022-08-02 09:45:00 Proceeding
Wykaz usług - załącznik nr 5.doc doc 38 2022-08-02 09:45:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 15.72 2022-08-02 09:45:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 61.5 2022-08-02 09:45:00 Proceeding
Wykluczenie Rosja.doc doc 65.5 2022-08-02 15:17:47 Public message
Wybór Wykonawcy RDF - krajowy.pdf pdf 56.91 2022-08-16 11:00:22 Public message

Announcements

2022-08-16 11:00 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu rozstrzygnięcie postępowania.

Wybór Wykonawcy RDF [...].pdf

2022-08-10 13:30 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:

1. Arw Baltic Sp. z o.o., ul. Stacyjna 7A, 41-217 Sosnowiec. Cena oferty gross za tonę: 429,84 zł. Samochody: nr 1 – Euro 6, nr 2 – Euro 6, nr 3 – Euro 6.
2. Sanit Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne. Cena oferty gross za tonę : 397,44 zł. Samochody: nr 1 – Euro 6, nr 2 – Euro 6,
3. Senda Sp. z o.o., ul. Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa. Cena oferty gross za tonę: 504,36 zł. Samochody: nr 1 – Euro 6, nr 2 – Euro 6, nr 3 – Euro 6
2022-08-10 11:00 Buyer message 1.043.280,00 zł.
2022-08-02 15:17 Szymon Łakota Oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835):

Wykluczenie Rosja.do [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 443