Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TIR/23/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020)

Deadlines:
Published : 01-08-2022 17:52:00
Placing offers : 17-08-2022 09:00:00
Offers opening : 17-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da73d4-70ac-321d-39e4-73000faf6ee5.pdf pdf 158.05 2022-08-01 17:52:00 Proceeding
SWZ OZ ul. Niedurnego 28 TP1.pdf pdf 460.06 2022-08-01 17:52:00 Proceeding
Załączniki PDF.zip zip 1088.77 2022-08-01 17:52:00 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 177.12 2022-08-01 17:52:02 Proceeding
Załączniki techniczne 4, 4a, 4b.zip zip 22298.9 2022-08-01 17:52:07 Proceeding
Informacja o kwocie Niedurnego 28.pdf pdf 280.67 2022-08-08 15:24:49 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 218.85 2022-08-08 15:24:49 Public message
IMFORMACJA Z OTWARCIA OFERT TIR-23-RB-PN-2022.pdf pdf 443.67 2022-08-17 11:29:20 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 08da868f-260e-80f3-6360-fc000b6669bd.pdf pdf 59.44 2022-08-25 14:08:13 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25.08.2022.pdf pdf 65.02 2022-08-25 14:08:13 Public message

Announcements

2022-08-25 14:08 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm., zwana dalej „Pzp”) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wszczętego i prowadzonego na podstawie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00286693/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2022-08-01 zostało unieważnione w oparciu o art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.
Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

Zawiadomienie o uni [...].pdf

2022-08-17 11:29 Marzena Wieloch Działając na mocy art. 222 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zwanych dalej ustawą Pzp. zawiadamia się o otwarciu ofert w dniu 16.08.2022 roku. Szczegóły w załączniku.

IMFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-08 15:24 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto).
Szczegóły w załączeniu.

Informacja o kwocie [...].pdf

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387