Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Podniesienie dokładności wyników prac geodezyjnych poprzez inwentaryzację, pomiar i przeliczenie osnów pomiarowych wraz przeliczeniem współrzędnych punktów granicznych oraz aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych.

Adam Dryll
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią Department: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią
Deadlines:
Published : 01-08-2022 12:00:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 386 66 87

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


 

Podniesienie dokładności wyników prac geodezyjnych poprzez inwentaryzację, pomiar i przeliczenie osnów pomiarowych wraz przeliczeniem współrzędnych punktów granicznych oraz aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów  i budynków.

Termin realizacji: 02.12.2022

Wymaga się aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia
w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990.), a która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia lub uprawnienia równoważne wydane w innym kraju przez odpowiednie instytucje lub organy.

 

Szczegóły opracowania i zakresu prac zawiera załącznik „Warunki techniczne”

 

Wymaga się aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu prac związanych
z pomiarami i przeliczeniami osnów geodezyjnych w zakresie tożsamym z niniejszym postępowaniem

 

Na potwierdzenie ww. warunku, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się co najmniej jedną usługą polegającą na podniesieniu dokładności wyników prac geodezyjnych poprzez inwentaryzację, pomiar
i przeliczenie osnów pomiarowych na obszarze co najmniej jednego obrębu ewidencyjnego.

Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.pdf pdf 84.88 2022-08-01 12:00:00 Proceeding
WT_.pdf pdf 120.25 2022-08-01 12:00:00 Proceeding

Announcements

2022-08-10 08:50 Adam Dryll Uprzejmie informuję, że w postępowaniu ofertowym dotyczącym "Podniesienia dokładności wyników prac geodezyjnych poprzez inwentaryzację, pomiar i przeliczenie osnów pomiarowych wraz przeliczeniem współrzędnych punktów granicznych oraz aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OPGK Rzeszów S.A.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Podniesienie dokładności wyników prac geodezyjnych poprzez inwentaryzację, pomiar i przeliczenie osnów pomiarowych wraz przeliczeniem współrzędnych punktów granicznych oraz aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewid. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466