Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Naprawa systemu klimatyzacji w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 29-07-2022 14:35:00
Placing offers : 03-08-2022 08:00:00
Offers opening : 03-08-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej i terminowej na: Naprawa układu klimatyzacji typu "Fujitsu" w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Zakres zadania:

     

1.  Dostawa  oraz wymiana płyty inwerterowej w agregacie Fujitsu  nr kat. 9705654013 - 1 szt. 

2.  Wymiana kondensatora nr kat. 9705387027 - 1 szt.

3. Dostawa i wymiana sprężarki inverterowej nr kat. 9374248018 - 1 szt.

4. Dostawa i wymiana sprężarki on-off - 1 szt.

5. Uzupełnienie czynnika R410a - 10 kg

6.  Uruchomienie systemu oraz sprawdzenie prawidłowego działania.

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia uproszczonej dokumentacji powykonawczej (schemat instalacji i plan sytuacyjny rozmieszczenia urządzenia).


Wymagania Zamawiającego:

·         Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..

·         KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

·         O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto

·         Termin realizacji zamówienia : do 20 sierpnia 2022 r.

·         Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

·         Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres

·         Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy – wyprodukowany w roku 2021 lub 2022 fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

·         Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca uwzględni w ofercie koszty dostarczonych i wymienianych w ramach gwarancji elementów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania wymaganych nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych zgodnie z załączonym grafikiem przeglądów.  Podczas przeglądu wymagane jest czyszczenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, czyszczenie wymienników, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie pomp do skroplin i drożności układu ich odprowadzania do kanalizacji. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowny protokół. Koszty gwarancji w tym serwisu gwarancyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi i przeglądami ponosi wykonawca. Wymagana jest gotowość do przyjmowania zgłoszeń awarii/usterek pod wskazanym numerem telefonu oraz adresem mailowym przez 24h/7 dni. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu w terminie do 48h, rozumianym jako przyjazd na obiekt i diagnozę problemu. Wykonawca gwarantuje wykonanie napraw w terminie do 21 dni kalendarzowych.

·         Zamawiający ma możliwość zlecenia przeglądu na koszt wykonawcy innej autoryzowanej firmie w celu utrzymania gwarancji w przypadku nie realizowania warunków gwarancyjnych umowy.

·         Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

·         Kryterium oceny najniższa cena 

·         Do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

        

Telefon kontaktowy: 4777  12477Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 Naprawa systemu klimatyzacji w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 283