Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00284296/01 „Zaprojektowanie i wykonanie 5 dedykowanych oświetleń przejść dla pieszych w ciągu DK 28 na terenie Gminy Biecz” w ramach zadania „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz”

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 29-07-2022 13:08:00
Placing offers : 16-08-2022 10:00:00
Offers opening : 16-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.24 2022-07-29 13:08:00 Proceeding
SWZ - przejścia dla pieszych DK28.pdf pdf 833.63 2022-07-29 13:08:00 Proceeding
zal. 3 swz -oswiadczenie.docx docx 21.33 2022-07-29 13:08:00 Proceeding
zal. 5 swz -wykaz osob.odt odt 20.8 2022-07-29 13:08:00 Proceeding
zal. 6 swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 30.5 2022-07-29 13:08:00 Proceeding
zal-nr-1.swz.zip zip 5449.26 2022-07-29 13:08:00 Proceeding
zal-nr-2-formularz oferty.doc doc 55 2022-07-29 13:08:00 Proceeding
zał nr 4 - istotne postanowienia umowne.pdf pdf 570.69 2022-07-29 13:08:00 Proceeding
wyjasnienie treści SWZ-1.pdf pdf 93.55 2022-08-10 13:51:54 Public message
Informacja z otwrcia ofert - przejścia.pdf pdf 243.62 2022-08-16 12:19:35 Public message
wybór oferty.pdf pdf 83.05 2022-09-06 10:32:42 Public message

Announcements

2022-09-06 10:32 Magdalena Lenard Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty.pdf

2022-08-16 12:19 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwrcia [...].pdf

2022-08-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
230.000,00
2022-08-10 13:51 Magdalena Lenard Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 10.08.2022 r.

wyjasnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 652