Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 57/17/PN/2022 Dostawa materiałów biurowych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 29-07-2022 12:17:00
Placing offers : 31-08-2022 08:30:00
Offers opening : 31-08-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie.pdf pdf 104.86 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
SWZ 57PN.pdf pdf 389.93 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
Zał. do SWZ.zip zip 391.85 2022-07-29 12:17:00 Proceeding
pytania.pdf pdf 106 2022-08-09 14:36:15 Public message
Zał. nr 6 formularz cenowy zmiana.xls xls 529 2022-08-09 14:36:15 Public message
pytania 2.pdf pdf 124.31 2022-08-25 13:09:57 Public message
Zał. nr 6 formularz cenowy- zmiana 2.xls xls 529.5 2022-08-25 13:09:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert 57PN.pdf pdf 96.02 2022-08-31 10:05:38 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU str.pdf pdf 159.54 2022-10-04 14:57:26 Public message

Announcements

2022-10-04 14:57 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2022-08-31 10:05 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-31 08:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 511 199,45 zł.
2022-08-25 13:09 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

pytania 2.pdf

Zał. nr 6 formularz [...].xls

2022-08-09 14:36 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

pytania.pdf

Zał. nr 6 formularz [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 821