Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 54/08/PN/2022 Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 29-07-2022 11:20:00
Placing offers : 12-08-2022 08:30:00
Offers opening : 12-08-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 170.8 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
SWZ 54PN.pdf pdf 652.05 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 229.59 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
pytania.pdf pdf 108.34 2022-08-10 11:21:27 Public message
Zał. nr 6a-6f- Formularz cenowy zmiana.ods ods 24.3 2022-08-10 11:21:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert 54PN.pdf pdf 114.5 2022-08-12 10:11:58 Public message
UNIEWAZNIENIE cz. 1 strona.pdf pdf 393.12 2022-08-25 14:13:17 Public message
UNIEWAZNIENIE cz. 2 strona.pdf pdf 394.82 2022-08-25 14:13:17 Public message
UNIEWAZNIENIE cz. 3 strona.pdf pdf 389.59 2022-08-25 14:13:17 Public message
cz. 4 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE-strona.pdf pdf 470.91 2022-09-08 15:10:26 Public message
cz. 5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE-strona.pdf pdf 470.96 2022-09-08 15:10:26 Public message
cz. 6 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE-strona.pdf pdf 470.46 2022-09-08 15:10:26 Public message

Announcements

2022-09-08 15:10 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze cz. 4-6

cz. 4 ZAWIADOMIENIE [...].pdf

cz. 5 ZAWIADOMIENIE [...].pdf

cz. 6 ZAWIADOMIENIE [...].pdf

2022-08-25 14:13 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 1-3

UNIEWAZNIENIE cz. 1 [...].pdf

UNIEWAZNIENIE cz. 2 [...].pdf

UNIEWAZNIENIE cz. 3 [...].pdf

2022-08-12 10:11 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-12 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 660 938,75 zł brutto, w tym na : część 1- 185 289,66 zł brutto, część 2- 38 486,70 zł brutto, część 3- 145 974,56 zł brutto, część 4- 198 645,00 zł, część 5- 55 126,24 zł brutto, część 6- 37 416,60 zł gross
2022-08-10 11:21 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania oraz zmiana załącznika formularz cenowy

pytania.pdf

Zał. nr 6a-6f- Formu [...].ods

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 747