Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu opon do samochodów ciężarowych

Jarosław Napiórkowski
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 28-07-2022 12:01:00
Placing offers : 03-08-2022 13:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty na:

 
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu opon do samochodów ciężarowych”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszego postępowania.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w trybie zapytania ofertowego.

 

Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

·         Cena - 100%

 

Termin płatności: 14 dni.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku, gdy najwyższa oferta nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

 

Przewidujemy możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu sprzedaży zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w późniejszym terminie.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez opcję zadaj pytanie za pośrednictwem platformy zakupowej.


Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej do dnia 03.08.2022 roku
do godz. 13.00.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Opis urządzenia.doc doc 113.5 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
Zapytanie.docx docx 15.22 2022-07-28 12:04:20 Proceeding
Oferta formularz (6).doc doc 103.5 2022-08-01 12:50:18 Proceeding
Oferta formularz (6).doc doc 103.5 2022-08-01 12:50:37 Criterion
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.PDF PDF 204.49 2022-08-16 09:22:01 Public message

Announcements

2022-08-16 09:22 Jarosław Napiórkowski Informacja o wyborze.

INFORMACJA O WYBORZE [...].PDF

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Oferta formularz (6) [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki postępowania - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487