Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSR.KG.RK-271-003/22 Zakup i dostawa maszyn rolniczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Deadlines:
Published : 29-07-2022 10:46:00
Placing offers : 02-09-2022 09:00:00
Offers opening : 02-09-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.pdf pdf 160.56 2022-07-29 10:46:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 12615.37 2022-07-29 10:46:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania z dn. 05.08.2022r. - dot. ofert częściowych.pdf pdf 644.23 2022-08-05 13:38:56 Public message
odpowiedzi na pytania z dn. 09.08.2022r. - dot. autoryzowanych stacji.pdf pdf 644.05 2022-08-10 09:10:33 Public message
sprostowanie odpowiedzi na pytanie z dn. 09.08.2022r. oraz modyfikacja zapisu w projektowanych postanowieniach umowy.pdf pdf 574.17 2022-08-10 09:16:03 Public message
zał. 6 zmodyfikowane projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 413.76 2022-08-10 09:25:42 Public message
sprostowanie ogłoszenia 2022-OJS160-456534-pl.pdf pdf 72.63 2022-08-22 11:32:51 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ z dnia 22.08.2022r..pdf pdf 817.15 2022-08-22 11:34:01 Public message
zał. nr 1 zmiany SWZ z dn. 22.08.2022r.pdf pdf 621.72 2022-08-22 11:35:14 Public message
zał. nr 2 protokół odbioru - po zmianach.pdf pdf 652.47 2022-08-22 11:37:41 Public message
zał. nr 3 formularz cenowy dla części I – po zmianach.pdf pdf 498.6 2022-08-22 11:39:45 Public message
Wyjasnienia i modyfikacja SWZ z dnia 19.08.2022r..pdf pdf 789.06 2022-08-22 11:52:35 Public message
zał nr 1 opis przedmiotu zamówienia - po zmianch.pdf pdf 583.92 2022-08-22 11:54:18 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 288.49 2022-09-02 09:01:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert 02.09.2022.pdf pdf 470.67 2022-09-02 14:06:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert 02.09.2022.pdf pdf 470.68 2022-09-02 14:26:42 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 715.68 2022-09-28 14:01:31 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS204-579141-pl-ts.pdf pdf 205.61 2022-11-26 18:10:21 Public message
ogłoszenie 2022-OJS243-699267-pl.pdf pdf 109.89 2022-12-16 15:47:31 Public message
ogłoszenie 2022-OJS243-700761-pl.pdf pdf 108.81 2022-12-16 15:48:51 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 609.56 2022-09-02 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-16 15:48 Renata Kucypera ogłoszenie

ogłoszenie 2022-OJS2 [...].pdf

2022-12-16 15:47 Renata Kucypera ogłoszenie

ogłoszenie 2022-OJS2 [...].pdf

2022-11-26 18:10 Renata Kucypera ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-28 14:01 Renata Kucypera Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-02 14:26 Renata Kucypera informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-02 14:06 Renata Kucypera informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-02 09:01 Renata Kucypera Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

2022-09-02 09:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że na sfinansowanie
zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Część I – 922 500,00 zł
Część II – 678 960,00 zł
Część III – 91 020,00 zł
Część IV – 218 940,00 zł
Część V – 356 700,00 zł

informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-22 11:54 Renata Kucypera zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia - po zmianach (dot. 19.08.2022r.)

zał nr 1 opis przed [...].pdf

2022-08-22 11:52 Renata Kucypera Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ z dnia 19.08.2022r.

Wyjasnienia i modyfi [...].pdf

2022-08-22 11:39 Renata Kucypera zał. nr 3 formularz cenowy dla części I - po zmianach

zał. nr 3 formularz [...].pdf

2022-08-22 11:37 Renata Kucypera zał. nr 2 protokół odbioru - po zmianach

zał. nr 2 protokół o [...].pdf

2022-08-22 11:35 Renata Kucypera zał. nr 1 zmiany SWZ z dnia 22.08.2022r.

zał. nr 1 zmiany SWZ [...].pdf

2022-08-22 11:34 Renata Kucypera wyjaśnienia i modyfikacja SWZ z dnia 22.08.2022r.

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

2022-08-22 11:32 Renata Kucypera sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-08-10 09:25 Renata Kucypera zmodyfikowany załącznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy

zał. 6 zmodyfikowane [...].pdf

2022-08-10 09:16 Renata Kucypera Sprostowanie odpowiedzi na pytanie z dnia 09.08.2022r. oraz modyfikacja zapisu w projektowanych postanowieniach umowy

sprostowanie odpowie [...].pdf

2022-08-10 09:10 Renata Kucypera odpowiedź na pytanie z dnia 09.08.2022r. - dotyczy autoryzowanych stacji

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-08-09 11:46 Renata Kucypera The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-05 13:38 Renata Kucypera Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - odp. na pytanie z dnia 05.08.2022r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 976