Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDH/15/2022 Dostawy odpadów ołowionośnych z produkcji akumulatorów.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 26-07-2022 12:46:00
Placing offers : 31-08-2022 09:50:00
Offers opening : 31-08-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS142-405473-pl-ts (ogłoszenie o zamówieniu).pdf pdf 130.81 2022-07-26 12:46:00 Proceeding
SWZ+Załączniki - Dostawy odpadów ołowionośnych z produkcji akumulatorów.pdf pdf 1113.1 2022-07-26 12:46:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 183.5 2022-07-26 12:46:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 30 08 2022.pdf pdf 150.1 2022-08-31 09:06:05 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 158.9 2022-08-31 10:38:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 154.39 2022-08-31 13:02:26 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.pdf pdf 77 2022-09-21 15:06:22 Public message
2022-OJS202-574537-pl-ts (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).pdf pdf 121.83 2023-02-13 15:03:41 Public message

Announcements

2023-02-13 15:03 Monika Kaczmara Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2022-OJS202-574537-p [...].pdf

2022-09-21 15:06 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-31 13:02 Monika Kaczmara Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-31 10:38 Monika Kaczmara Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-31 09:06 Monika Kaczmara Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021, poz. 1129), w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 30.08.2022 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 675