Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PUZ-2380-078-018-078/2022/ML Dostawa lornetek noktowizyjnych (7 szt.) oraz lornetki termowizyjnej w ramach realizacji Projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów / Sicherer Grenzraum fur Senioren nr PLSN.04.01.00-02-0149/19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Małgorzata Lenik
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Sekcja do spraw Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-07-2022 12:19:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 871 43 23;

b. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia  – Pani Aleksandra Flemming, tel. 47 871 38 22.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 26.07.2022 r., pod nr 2022/BZP 00277244/01.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da6ee5-befd-4ee9-c4a1-54000e529921.pdf pdf 152.16 2022-07-26 12:19:00 Proceeding
SWZ internet.zip zip 1805.94 2022-07-26 12:19:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - wyk..pdf pdf 218.52 2022-08-02 13:27:37 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 39.96 2022-08-02 13:28:18 Public message
Inf. z otwarcia.pdf pdf 873.49 2022-08-08 09:35:25 Public message
wyniki.pdf pdf 963.85 2022-08-12 13:05:11 Public message

Announcements

2022-08-12 13:05 Małgorzata Lenik informacja o rozstrzygnięciu postępowania

wyniki.pdf

2022-08-08 09:35 Małgorzata Lenik informacja z otwarcia ofert

Inf. z otwarcia.pdf

2022-08-08 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed otwarciem ofert informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi 39 557,83 zł brutto, w tym, dla poszczególnych części kwoty te wynoszą brutto:
- dla części 1 postępowania: 15 865,50 zł
- dla części 2 postępowania: 23 692,33 zł
2022-08-02 13:28 Małgorzata Lenik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-02 13:27 Małgorzata Lenik wyjaśnienie i zmiana SWZ

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 353